Image Alt

PETITIE / OPEN BRIEF

PETITIE / OPEN BRIEF

Tekortkomingen en verbeterkansen in de endometriosezorg in BE en NL

Meisjes en vrouwen die aan endometriose lijden, leggen doorgaans een langdurig traject af vooraleer ze effectief de diagnose krijgen. En dan begint het pas goed, want na deze diagnose moet er zo snel mogelijk gezocht worden naar adequate ‘genezing’ of verzorging: is een kijkoperatie met opkuis de (enige) beste optie of zijn er andere mogelijkheden? Wat met ondersteuning en terugbetaling van alle (medische) kosten die gedurende die lange weg worden gedragen door de patiënt zelf? Kunnen wij als patiënt eventueel in het buitenland bij een endo-specialist geopereerd worden? Wordt er begeleiding voorzien voor de partners of familie, die er ook nood aan hebben om gehoord te worden en hun verhaal te kunnen doen?

Allemaal vragen waar heel veel #endosisters over lopen tobben en geen antwoord op vinden omdat er in België nog de nodige (h)erkenning en omkadering rond endometriose ontbreekt.

Daarom hebben enkele powervrouwen én #endosisters de krachten gebundeld en samen een open brief geschreven naar onze minister van volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, rond deze tekortkomingen in de endometriosezorg in België en Nederland. Deze zal eind maart gedeeld worden met beleidsmakers en artsen(-verenigingen).

De brief geeft een samenvatting van veelvoorkomende tekortkomingen en misvattingen in de endometriosezorg. Zoals onder meer het gebrek aan kennis en expertise van artsen, de laattijdige diagnoses, de verkeerde info die wordt verstrekt, de ineffectieve of schadelijke behandelingen die patiënten ondergaan, het niet doorverwijzen naar artsen met betere expertise, het niet serieus nemen van aangegeven klachten…

Veel van de ondertekenaars hebben zelf endometriose en deden uitgebreid onderzoek naar deze aandoening, de stand van de wetenschap aangaande behandelopties en de tekortkomingen in de geboden zorg.

Help jij ons door deze brief mee te ondertekenen en te delen in jouw omgeving? Elke stem telt, en voor ons is jouw stem in deze goud waard!

Bedankt !

X
Jouw Content Moment, gratis verzonden vanaf €75 in België